04. Borský Mikuláš

Borský Mikuláš

Záhorské múzeum v Skalici, Skalica, 2022

Kniha Borský Mikuláš podrobne mapuje históriu obce od najstarších čias až po súčasnosť. Obsiahla monografia osloví obyvateľov, rodákov i záujemcov o históriu.

S myšlienkou vytvoriť novú monografiu oslovil starosta obce Vladimír Bízek v roku 2016 Záhorské múzeum. Nasledovalo prípravné stretnutie a oslovenie občanov na spoluprácu, vypracovanie koncepcie knihy a zostavenie autorského kolektívu. Úlohy zostavovateľky sa ujala PhDr. Viera Drahošová. Proces tvorby sa podarilo ukončiť počas funkčného obdobia starostu Róberta Macka. Covidové opatrenia síce realizáciu predĺžili, ale zároveň poskytli viac času na dozbieranie podkladov. Výsledkom je i rozšírenie pôvodne plánovaného rozsahu.

Súčasný Borský Mikuláš vznikol zlúčením dvoch dovtedy samostatných obcí Borský Mikuláš a Borský Peter, čo sa premietlo do členenia kapitol. Autori sa pre väčšiu prehľadnosť až do obdobia zlúčenia v roku 1975 venovali histórii jednotlivých obcí osobitne. Podkapitoly o histórii školstva, divadelníctva, kultúrneho života obce v 21. storočí, najnovších dejinách a športe pripravovala Mgr. Oľga Cintulová v spolupráci s pamätníkmi a vedúcimi pracovníkmi zainteresovaných spolkov a inštitúcií. Celkovo na knihe spolupracovalo 20 autorov, pričom s mnohými z nich Záhorské múzeum spolupracuje dlhodobo. Ďalšie textové podklady poskytlo 13 spolupracovníkov z obecných inštitúcií a spolkov.

Záhorské Múzeum v Skalici vydalo prvú monografiu Borský Mikuláš 1394 – 1994 ešte v roku 1994. Vyšla na 116 stranách  a jej editorkou bola prof. Eva Fordinálová. Prehĺbila vzťah pracovníkov múzea k obci, pestovaný častými kontaktmi pri príležitosti osláv jubileí osobnosti Jána Hollého. V roku 1984 bola totiž vybudovaná v spolupráci Matice slovenskej v Martine so Záhorským múzeom v rodnom dome Jána Hollého nová expozícia, ktorá patrí pod odbornú správu Záhorského múzea. Ďalšou formou spolupráce s obcou a jej obyvateľmi boli prezentácie kníh prof. Evy Fordinálovej; v Záhorskom múzeu vyšli jej práce Otec a syn národa. Vzťah Jána Hollého a Ľudovíta Štúra (2015), Ján Hollý 1785 – 1849 (2010), Jozef Ščasný 1813 – 1889 (2013) a ďalšie.

Nová monografia Borský Mikuláš predstavuje bohatý zdroj informácií od prírodných pomerov cez pravek až po súčasnosť (rok 2022) na 536 stranách s veľkým počtom fotografií, mnohých publikovaných po prvý raz. „Sme radi, že sa spoločným úsilím podarilo postaviť pevné základy poznania histórie a tradícií tejto zaujímavej obce,“ dodáva Viera Drahošová, zostavovateľka publikácie.