03. Benža, Mojmír: Záhorie na začiatku 20.storočia

Mojmír Benža, Dagmar Kusendová, Richard Stanek:

Záhorie na začiatku 20. storočia

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 2021

„Publikácia pokračuje v mojej snahe priniesť širokej verejnosti Záhoria sumu historických informácií, ktoré nie sú bežne dostupné. Takto bola koncipovaná aj moja prvá publikácia Záhorie a staré lexikóny. Novou prácou som sledoval ešte jeden cieľ, poskytnúť ucelený obraz o celom Záhorí,“ približuje Mojmír Benža.

V súčasnosti má takmer každé mesto alebo obec svoju monografiu. Chýba však historická alebo etnologická monografia, ktorá by hovorila o histórii alebo o spôsobe života na Záhorí ako celku. Aj v tomto smere sa publikácia, ktorá má podobu regionálneho historického demografického atlasu, snaží priniesť nový a doteraz nepoznaný obraz Záhoria.

Pri tvorbe sa stretli tri vedné odbory – demografia, resp. demogeografia, štatistika a kartografia. Zišli sa tiež autori z troch rôznych generácií a prostredníctvom nich sa stretla skúsenosť, výkonnosť a nadšenie pre spoločnú prácu. „Svoju úlohu zohralo tiež to, že všetci traja máme blízky a úprimný vzťah k Záhoriu. Dvaja z nás, ja a Richard Stanek, sme dokonca rodáci zo Záhoria - ja zo Senice a Richard Stanek zo Závodu. Bola to príjemná a pohodová práca, doslova sme sa tešili na spoločné pracovné stretnutia,“ hovorí Mojmír Benža.

Na otázku, prečo si autori vybrali ako prameň svojej práce výsledky sčítania ľudu z roku 1910, objasňuje: „Z dvoch dôvodov. Prvým bola skutočnosť, že ide o posledné uhorské sčítanie, a súčasne je prvým sčítaním v 20. storočí. Sčítanie je svojim spôsobom obraz, v akom stave sa spoločnosť Uhorska a v rámci neho aj Slovenska nachádzala pred jeho zánikom. Rovnako aj obraz o tom, v akom stave Slovensko vstupovalo do 20. storočia. Druhým dôvodom bolo to, že výsledky sčítania sú veľmi podrobne publikované a navyše jednoducho dostupné. Takmer v každom oblastnom archíve sa nachádzajú minimálne prvé tri hrubé zväzky publikovaných výsledkov. Zavážilo tiež, že výsledky sčítania neboli nikdy komplexne spracované a publikované.“

Mojmír Benža je etnológ, zaujíma sa o spôsob života a tradičnú kultúru na Záhorí. Záhorské múzeum mu v roku 2017 vydalo monografiu Tradičný odev Záhoria. V súčasnej dobe má autor rozpracovanú ďalšiu tému so zameraním na celé Záhorie. Pokračovanie publikácie Záhorie na začiatku 20. storočia však nie je v pláne, ako autor vysvetľuje: „Obávam sa, že táto etapa mojej práce sa skončila. Možno sa nájde niekto, kto bude v tomto smere pokračovať. Bol by som rád.“