02. Bellan Stano, Macejka Martin: Malacké školstvo v historickom vývoji, spomienkach a súčasnosti

Stano Bellan, Martin Macejka:

Malacké školstvo v historickom vývoji, spomienkach a súčasnosti

Mesto Malacky, Malacky, 2022

„Kniha Malacké školstvo je druhou v poradí z edície kníh, ktoré vydáva mesto Malacky predovšetkým pre svojich občanov a rodákov. Prvou bolo Malacké zdravotníctvo, v súčasnosti vzniká ako tretia Malacká samospráva a nasledovať by mali Malacká kultúraMalacké hospodárstvo,“ objasňuje Stano Bellan.

Výnimočným je zadanie prípravy publikácií. Sú určené všetkým obyvateľom, pretože každá z tém sa ich týka. Môžu sa k nej vrátiť v spomienkach a osobných skúsenostiach. Každý obyvateľ Malaciek bol a je v rôznej miere ich súčasťou, mnohí sa môžu v jednotlivých knihách sami nájsť. Adresátom publikácie Malacké školstvo sú v prvom rade bývalí, súčasní i budúci žiaci malackých škôl a ešte tá malá – po svete roztrúsená – skupina, ktorá miluje históriu Malaciek.

Malacké školstvo, podobne ako ostatné knihy z edície, sa snaží prejsť od najstaršej histórie po súčasnosť. Nové informácie však nie sú len tie najaktuálnejšie. Na svetlo sveta sa podarilo vytiahnuť i často zabudnuté fakty a došlo aj k oprave mylných tvrdení. „V tom sa vynikajúco doplňuje naša spolupráca s Martinom Macejkom, ktorý je vzdelaný a fundovaný regionálny historik, mestský kronikár, nadšenec a obyvateľ archívov. Ja mám predstavy o tom, čo a ako, a on dodáva materiál, s ktorým môžem pracovať. Podobne, i keď úplne opačne, pracujem s grafičkou Máriou Marekovou,“ vysvetľuje Stano Bellan, ako prebiehala spolupráca autorov knihy.

Stano Bellan sa narodil a žije v Malackách, kde pôsobí ako nezávislý kreatívec, copywriter  a konzultant komunikácie. I keď je autorom textov, libreta a viac ako dvoch desiatok výpravných publikácií, sám seba nenazýva spisovateľom, ale tvorcom kníh a všeličoho podobného. Jeho práce získali mnoho ocenení a v roku 2002 sa stal držiteľom ocenenia primátora mesta Malacky Pálfiho srdce.

Autor pozitívne hodnotí celkovú grafiku knihy: „Po mnohých rokoch, počas ktorých privádzam knihy na svet, som sa najmä v súčasnom svete elektronických médií a heslovitých informácií utvrdil v tom, že kniha musí najprv lákať, aby po nej čitateľ siahol. Keď ho zaujme a otvorí ju, už dúfam, že si v nej zalistuje, a keď ho niečo upúta, začíta sa. Vtedy sme na polceste k úspechu.“

Okrem výzoru knihy je Stano Bellan celkovo spokojný s vydaním publikácie. Kniha získala výbornú spätnú väzbu od verejnosti, čo hodnotí takto: „Neveril by som, že knihu s takýmto obsahom budú čítať celú stránku za stránkou, spokojní s tým, že konečne mnohé chápu. Tak to sa pravdepodobne podarilo.“