09. Cantilena 50 rokov speváckeho zboru

zostavila Marcela Heglasová a Cantilena:

Cantilena 50 rokov speváckeho zboru

RECO, s. r. o., Senica, 2021

„Kto presne bol iniciátorom myšlienky v zbore, neviem. Ale približne rok a pol pred samotným výročím mi pán Otto Repa – jeden zo zakladajúcich členov Cantileny a môj milý kolega z reklamky, pravidelne oznamoval, že „budeš písať knihu”…,“ spomína Marcela Heglasová a pokračuje: „A mne sa celý rok a pol darilo vôbec to nebrať vážne.“

Jedného dňa jej však pristálo na stole vo firme niekoľko krabíc s výberom z archívu Cantileny, a to už – ako hovorí – vážne bolo. Pán Repa sa vlastne celý ten čas na knihu pripravoval a vôbec nepripúšťal možnosť, že by vzniknúť nemala.

Následne začala tvorba knihy. V prvom rade bolo treba analyzovať všetky dostupné zdroje: zorientovať sa v tom, čo majú, z čoho dokážu čerpať a zistiť, či je toho dosť. A ak nie, rozhodnúť sa, kde budú hľadať ďalšie informácie. Od začiatku bolo zostavovateľke jasné, že obrovskú rolu zohrajú samotní členovia zboru ako nositelia spomienok a emócií. 

„Boli to veľmi vzácne stretnutia, pretože bez transféru spomienok a emócií ľudí by kniha síce asi vznikla, ale rozhodne by to bola úplne iná kniha,“ priznáva. Kedykoľvek bolo treba niečo vykúzliť z archívu, dohodnúť stretnutie s členom zboru alebo získať od zboristov bonusový fotografický materiál zo súkromných archívov, obrátila sa na vedúcu zboru Aničku Klempovú, ktorá všetko zariadila. 

Marcela Heglasová necháva hodnotenie knihy na čitateľovi a dodáva: „Nám ostáva len veriť, že to, čo sme do knihy vložili, osloví jej čitateľa, a že si nájde čestné miesto v knižnici každého bývalého a súčasného člena zboru. A to minimálne na ďalších päťdesiat rokov, lebo pán Repa tvrdí, že ďalšia knižka sa bude robiť až k storočnici :).“