10. Dinka, Pavol: Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka

Pavol Dinka:

Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka

vlastným nákladom v súčinnosti s Vínnou cestou Záhorie, o. z., Vinohradníckym spolkom Skalica a Ateliérom EDO, s.r.o., Skalica, 2021

Kniha Pavla Dinku, skalického rodáka a člena Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov, je voľným pokračovaním publikácie Skalické búdy, ktorá získala viacero domácich literárnych ocenení. Dokonca Medzinárodná organizácia pre vinič a víno v Paríži (OIV) ju v roku 2016 poctila čestným uznaním.

 Autor inšpirovaný čitateľským záujmom i ďalšími novými podnetmi sa rozhodol opäť chopiť jemu blízkej témy, tentoraz v širších konotáciách najmä v súvislosti s fenoménmi Skalického rubína a Skalického trdelníka, ktoré sú nositeľmi certifikátov Európskej únie – prvý chráneného označenia pôvodu (CHOP) a druhý chráneného zemepisného označenia (CHZO). Pavol Dinka však neostáva iba pri Skalici; zasvätení totiž vedia, že Skalický rubín možno vyrábať nielen z hrozna dopestovaného v Skalici, ale i v okolitých obciach pod skalickým kopcom Vintoperk – Mokrý Háj, Popudinské Močidľany, Prietržka, Radošovce a Vrádište –, takže slovo dostávajú aj vinohradníci z týchto rubínovských dedín. 

Skalický trdelník možno zase vyrábať zhruba na území v obdĺžniku Skalica – Kúty  – Senica  – Myjava –  vždy podľa vopred danej receptúry.

Kniha sa delí na dve časti – prvá sa nazýva Skalický rubín a druhá Skalický trdelník – a na dve samostatné textové a fotografické prílohy. V prvej sa dozviete zaujímavosti o pôvode Skalického rubína, o jeho ceste za európskym certifikátom i podmienkach jeho výroby. Čitateľa akiste zaujme i to, ako tento vínny mok inšpiroval tvorbu umelcov, spisovateľov, básnikov, ľudovú kultúru, tradície a zvyky. V druhej časti publikácie nechýbajú pútavé texty o minulosti, prítomnosti aj budúcnosti Skalického trdelníka, o jeho pôvode, o tom, ako sa dostal do Skalice, o gazdinkách, ktoré sa postarali o jeho uchovanie a rozšírenie, ale i o súčasných výrobcoch, ktorí nadväzujú na kulinárske tradície tejto vzácnej sladkej dobroty. Kniha má veľkú zásluhu na tom, že práve Skalický trdelník bol v decembri 2021 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Publikácia je v exkluzívnom prevedení, na 700 stranách obsahuje vyše tisícku fotografií. Dopĺňajú ju bohaté prílohy, resumé v slovenčine a angličtine a registre.