07. Bunčáková, Milica: Moja jesenná cesta do Compostely

Milica Lustigová – Bunčáková:

Moja jesenná cesta do Compostely

vlastným nákladom, Skalica, 2021

„Životopisný román som zamýšľala napísať už niekoľko rokov, no až osobná skúsenosť s pútnickou cestou do Compostely mi otvorila obzory a dodala odvahu, aby som sa o to pokúsila,“ hovorí Milica Lustigová – Bunčáková.

Boli to spomienky na dávnejšie prežité, ku ktorým sa často v mysli vracala, no aj otázky, ktoré v nej vyvolávala každodenná realita: „Počas púte, pri jej obtiažnosti, neustále prežívaných nových dojmoch a v izolácii od domova sa vo mne naštartoval tvorivý proces, ktorý vyústil do spísania zážitkov a ich prepojení s dávnejšie zažitým.“

Milica Lustigová – Bunčáková je dcérou básnika a vysokoškolského pedagóga Pavla Bunčáka, ktorý vyrastal v Skalici. Autorka sa pred pár rokmi z Bratislavy presťahovala do rodiska svojho otca, kde sa okrem renovácie vinohradníckeho domčeka a obrábania vinohradu venovala aj písaniu a publikovaniu pre časopis Záhorie. So Záhorským múzeom spolupracovala pri tvorbe výstavy a publikácií o svojom otcovi.

Knihu Moja jesenná cesta do Compostely Milica Lustigová - Bunčáková pôvodne ponúkla vydavateľstvu, no covidová epidémia celý proces schvaľovania veľmi zdržala. Napriek priaznivým odborným posudkom zo strany literárnej redakcie vydavateľstvo knihu nakoniec nevydalo. „Nemala som už chuť čakať na ďalšie schvaľovacie procesy a rozhodla som sa knihu vydať vlastným nákladom, čo si odo mňa vyžadovalo aj následnú prácu s grafickou úpravou a korektúrami. Človek sa celý život učí,“ priznáva autorka. V súvislosti s vydaním knihy vlastným nákladom sa následne vyskytli aj prekážky spojené s predajom a propagáciou knihy.

Milica Lustigová - Bunčáková dostáva od čitateľov priaznivú spätnú väzbu a aj preto si praje, aby sa kniha dostala k čo najväčšiemu počtu čitateľov. Tvorba knihy sa prejavila aj v jej osobnom živote. Už pred samotnou púťou si povedala: „Ak zvládneš náročnú púť, zvládneš aj napísať knihu! No až keď som prišla do cieľa, uvedomila som si, že napísanie knihy je skutočne v mojich silách.“