31. Špaček Jozef: V pavučinách

Jozef Špaček:

V pavučinách

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava, 2022

„Prostredníctvom svojej knihy som chcel vzdať poctu všetkému, čo nevnímam len ako prvky lokálpatriotizmu, ale predovšetkým ako puto či korene, ktoré ma do pomerne veľkej hĺbky spájajú s mojím rodiskom,“ vyznáva sa Skaličan Jozef Špaček.

 Autor mal v úmysle napísať pokračovanie svojho románu V ulitách, vydaného v roku 2008. Kvôli veľkému časovému odstupu sa rozhodol pre voľné pokračovanie životných osudov niektorých postáv zo spomínanej knihy, najmä stredoškolského profesora Gabriela Škrupinku.

Svoj nateraz posledný román písal asi dva roky: „Kompozične som využil štyri roviny – konkrétne troch postáv a tou štvrtou je Encyklopédia Skalice, môjho rodného mesta. V nej som sústredil formou hesiel rôznej dĺžky poznatky o osobnostiach, udalostiach, rôznych reáliách, ale aj príbehov, typických írečitostí, zvykov, tradícií spätých práve so Skalicou,“ vysvetľuje Jozef Špaček. S encyklopédiou sú však ako v sieti pavučín späté aj hlavné postavy. Rôznymi spôsobmi sa vyrovnávajú s prekážkami a problémami, ktoré im život prináša.

Jozef Špaček pôsobil v Skalici ako profesor na gymnáziu. Je autorom stredoškolských učebníc literatúry, ako aj viacerých noviel a románov zvyčajne s dejom situovaným na Záhorie. Prispieval recenziami a článkami do rôznych literárnych časopisov a je spoluautorom Slovníka slovenských spisovateľov.

V súvislosti s vydaním knihy požiadal vydavateľ o dotáciu z Fondu na podporu umenia, no bezúspešne. Až vďaka ústretovosti viacerých sponzorov sa knihu podarilo vydať.

Na román vyšli pomerne žičlivé recenzie v Literárnom týždenníku i Slovenských pohľadoch. Autora pochválili aj viacerí českí literáti, čo bolo pre neho viac ako príjemným prekvapením. Zo strany rodákov zatiaľ výraznejšiu odozvu nezaznamenal, ale je to jedna z typických čŕt Skaličanov, ako konštatuje sám autor. A ako dnes hodnotí svoje dielo? „Najmä moji rodáci môžu preveriť, či sa mi to podarilo, či ich práve táto – alebo aj táto – časť knihy oslovila, zaujala.“

Na otázku, či je v pláne pokračovanie diela, autor odpovedá: „Osudy hlavných postáv románu zostali neukončené, otvorené, čo ponúka priestor na pokračovanie. No neviem, či ma ešte postretne tak silný príval inšpirácie, že sa niekedy dilógia V ulitáchV pavučinách rozrastie na trilógiu....“