28. Peter, Ján: Sotina

Ján Peter / Ján Hromek:

SOTINA a jej tragická minulosť

vlastným nákladom, Senica, 2022

„Kniha nech je poklonou našim robotným predkom, ktorí oddávna žili v samostatnej obci Sotina. Je spomienkou na ich mozoľnaté neoddychujúce ruky, ktoré nás všetkých živili.“

Hoci Sotina bola pripojená k Senici ako prvá, o tejto obci doteraz nevyšla žiadna publikácia. Regionálni historici Ján Peter a Ján Hromek prišli s myšlienkou vytvoriť o Sotine samostatnú monografiu, veď jej rodáci si to zaslúžia. Autori si Sotinu pamätajú v pôvodnej podobe, žili tam aj predkovia Jána Hromka. Prvým impulzom k tvorbe knihy boli písomné spomienky z rodinného archívu jeho brata Jaroslava Hromka. Pomohli aj súkromné kroniky, ktoré sa kúpou dostali do vlastníctva autorov.

Pri tvorbe knihy autori kontaktovali desiatky rodákov zo Sotiny, ktorí poskytli informácie i zabudnuté fotografie. Z nich sa použila iba nepatrná časť, ostatné sa uložili do elektronického archívu. „Sotina i Senica boli v minulosti navzájom prepojené pupočnou šnúrou, pretože všetky deti chodili do senických škôl, veriaci do kostolov a sotinskí roľníci zásobovali Senicu potravinami,“ vyzdvihujú význam Sotiny autori knihy.

Tvorba knihy bola časovo veľmi náročná a trvala tri roky. Paradoxne jej vzniku napomohla aj izolácia v čase zákazov vychádzania a voľného pohybu, autori získali dostatočný časový priestor na tvorbu monografie. Kniha obsahuje takmer 700 fotografií a kresieb, veľa času zabralo skenovanie, úprava i popis starých fotografií, návštevy a rozhovory s bývalými obyvateľmi obce Sotina. Veľkú pomoc získali najmä od najstarších obyvateľov Sotiny, ktorí – napriek vysokému veku – mali ešte vynikajúcu pamäť. Dokázali popísať aj vyše storočné fotografie, opísať rodinné vzťahy a život v obci. Autori objavili i pôvodných majiteľov majera, ktorí veľmi ochotne spolupracovali a poskytli fotoalbumy i staré filmy zo Sotiny. Autori sa rozhodli vytvoriť ďalšie filmové dokrútky a vďaka režisérovi a kameramanovi Stanislavovi Prokešovi pripravili k slávnostnému uvedeniu knihy aj dokumentárny film.

Autori vydali monografiu na vlastné náklady pri príležitosti 80. výročia začlenenia obce Sotina do mesta Senica. Krst knihy sa uskutočnil 5.12.2022 v Dome kultúry Senica za účasti takmer 500 obyvateľov mesta i pôvodných rodákov obce Sotina.

Fotografie, ktoré sa nedostali do knihy, autori plánujú využiť pri svojich prednáškach a výstavách v budúcnosti. Hodnotu monografie a jej úspešnosť potvrdil nečakaný záujem čitateľov, ako aj početné ohlasy pôvodných obyvateľov Sotiny. Tí sú dnes už roztrúsení po celom Slovensku i v zahraničí.