27. Pekník, Miroslav: Dr. Pavel Blaho politik a národnoosvetový pracovník

Miroslav Pekník a kolektív:

Dr. Pavel Blaho

politik a národnoosvetový pracovník

Ústav politických vied SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2022

„Kadekoľvek chodím, kdekoľvek som, kamkoľvek sa obrátim, čokoľvek podnikám a robím, jediná myšlienka ma všade sprevádza: akú cestu, aké prostriedky a metódy voliť, aby sme ľudu pomohli.“ – Pavel Blaho

Dr. Pavel Blaho bol lekár, ktorému prioritne nešlo o politickú kariéru, ale o duchovné a materiálne pozdvihnutie slovenského národa, uvádza Miroslav Pekník. „Bol to mimoriadne talentovaný človek, ktorý už počas svojich štúdií sa začal politicky angažovať v rôznych spolkoch. Ale nebola to iba politika, jeho záber bol širokospektrálny – od politiky, cez medicínu, vydavateľstvo, redaktorskú prácu, poľnohospodárstvo, divadelníctvo, hudbu, literatúru až po podporu a zveľaďovanie ľudového umenia, školstvo, bankovníctvo, pričom všetky tieto záujmy pestoval a rozvíjal po celý svoj život,“ opisuje svojho starého otca jeho vnučka Eva Blahová.

V júni 2013 sa v Martine konala vedecká konferencia v rámci projektu Dni Milana Hodžu, ktorá bola zameraná na priblíženie osobností slovenskej politiky. Neskôr začiatkom novembra 2013 sa uskutočnila pri príležitosti výročia príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice ďalšia vedecká konferencia venovaná Dr. Pavlovi Blahovi, výraznému predstaviteľovi česko-slovenskej vzájomnosti a miestnemu rodákovi. Konferencia s názvom Dr. Pavel Blaho – politik a národnoosvetový pracovník sa realizovala najmä v spolupráci so Záhorským múzeom a Mestským úradom v Skalici. Výsledkom tohto výskumu je aj táto knižná publikácia a realizácia vedeckej popularizácie Pavla Blaha v Univerzitnej knižnici v Bratislave v roku 2017. Cieľom je zvýšiť povedomie o tejto významnej osobnosti slovenskej politiky nielen vedeckým pracovníkom, ale aj širokej verejnosti.

Kniha obsahuje príspevky z menovanej konferencie, ktoré opisujú nielen politický život Dr. Pavla Blaha. Bol vynikajúcim rečníkom, viedol bohatý spoločenský život a dokázal sa priblížiť k jednoduchým ľuďom. Na pozvanie amerických Slovákov prednášal počas svojej cesty v USA na prelome rokov 1912 a 1913. Významne sa podieľal na budovaní Česko-Slovenska. Dal okrem iného vybudovať Spolkový dom (Kultúrny dom) v Skalici, dnešné Záhorské múzeum, s cieľom pozdvihnúť vzdelanosť a kultúru v regióne.

Autori publikácie do budúcna plánujú v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizovať podujatia v krajských mestách pre pedagógov, ale aj verejnosť, a prispieť tak k šíreniu poznania o živote a diele Dr. Pavla Blaha, na ktorého sa neprávom zabúda.