26. O chlapcovi, ktorý krotil čertov a našiel krásu Z detskej tvorby Mariána Vargu

Spoločnosť Mariána Vargu:

O chlapcovi, ktorý krotil čertov a našiel krásu

Z detskej tvorby Mariána Vargu

Spoločnosť Mariána Vargu, Chorvátsky Grob, 2021

„My sme v podstate nemali ambíciu vytvoriť knihu, ale skôr ilustrovaný notový zošit, ktorý mal byť zbierkou detských skladbičiek z Mariánovej pozostalosti. A to, že sa stal knihou, sa nám akosi postupne prihodilo,“ približuje Jana Vargová, manželka Mariána Vargu a zároveň čestná predsedníčka Spoločnosti Mariána Vargu.

Na začiatku bol telefonát od Mariánovej spolužiačky z čias ĽŠU. Danka Belicová ponúkla Spoločnosti Mariána Vargu na vydanie cyklus štyroch klavírnych miniatúr, ktoré jej Marián v roku 1962 venoval. Menovanú ĽŠU začal Marián navštevovať, keď sa Vargovci presťahovali zo Skalice do Bratislavy. Učiteľky klavíra vnímali výnimočný Mariánov talent a rozhodli sa požiadať v tej dobe 15-ročného Mariána, aby zložil skladbu, ktorú následne vtedy 12-ročná Danka predniesla. Po koncerte si Danka Belicová Mariánov manuskript odložila do svojho archívu. Pred pár rokmi sa k nemu vrátila. Chcela sa postarať o takmer zahnednuté noty a skúsiť ich archivovať v digitálnej podobe.

„Keďže išlo o celkom subtílne dielko, začali sme hľadať v Mariánovom archíve ďalšie skladbičky z detstva. A našlo sa ich zopár, dokonca aj celkom ambiciózne skladby, čo nás naozaj potešilo. To bolo obdobie, keď Marián navštevoval okrem ĽŠU aj hodiny profesora Jána Cikkera,“ vysvetľuje Jana Vargová, ako sa z notového zošita utvorila kniha. Pani Belicová napísala text o tom, ako ten cyklus pre ňu vznikal. K textom boli priradené aj spomienky samotného Mariána, pochádzajúce z jeho rozhovorov. Dopĺňajú ich spomienky ďalších priateľov, ktoré sa vzťahujú k obdobiu vzniku skladby.

Jana Vargová opisuje ďalej: „Celkom osobitné postavenie v knihe má záverečný text Mariána Jaslovského, ktorý vznikol pôvodne pre projekt Svetlo pod perinou a jeho názov sme si požičali na názov celej knihy. Neskôr na základe tých textov vznikli ilustrácie, no jej hlavným obsahom sú notové zápisy skladieb. Bolo treba prepísať ich z rukopisov do digitálnej podoby a odborne zeditovať, na čom pracoval tím profesionálov pod vedením Jozefa Luptáka.“ Súčasťou publikácie je aj audionahrávka všetkých skladieb, ktorú vytvoril renomovaný klavirista a pedagóg Ivan Šiller.

Predstavitelia Spoločnosti Mariána Vargu hodnotia publikáciu pozitívne, keďže vzniklo obsahovo aj výtvarne pekné dielo určené predovšetkým deťom, ale nielen im. Dostalo sa im slušnej spätnej väzby.

A aké zámery má Spoločnosť Mariána Vargu v súvislosti s publikáciou do budúcnosti? „Našou spoločnou ambíciou je predstaviť túto časť Mariánovej tvorby detskému poslucháčovi aj prostredníctvom interaktívnych hudobných dielní, ktoré plánujeme uskutočniť ešte v tomto roku v spolupráci práve s Ivanom Šillerom a spisovateľom Danielom Hevierom. Jedno takéto podujatie máme za sebou. Bolo súčasťou hudobného festivalu Konvergencie a je prísľubom zaujímavej udalosti,“ objasňuje Jana Vargová.