17. Horváth, Jarmila: Kelti na zámčisku

Jarmila Horváth:

Kelti na Zámčisku

vlastným nákladom, Radošovce, 2022

„Moje milované Zámčisko, moje vzácne miesto, kde cítiť tajomnú históriu, veľmi pozitívnu, zdravú, úžasnú energiu a akúsi dobrú čisto-čistú mágiu,“ takto začína Jarmila Horváth svoj predslov ku knihe Kelti na Zámčisku.

Zámčisko je najvyšším bodom Záhoria i celej Chvojnickej pahorkatiny. Nachádza sa nad obcami Unín, Oreské, Radimov, Smrdáky a Radošovce. Radí sa medzi najkrajšie hradiská na západnom Slovensku a jeho mohutné valové opevnenia je možné vidieť dodnes.

„Máme tu nablízku nádhernú historickú pamiatku, vôbec nespropagovanú, tak som sa vám ju troška pokúsila v mojej knihe priblížiť,“ opisuje autorka svoj zámer dostať hradisko Zámčisko do povedomia širšej verejnosti. Kniha Kelti na Zámčisku je v poradí jej treťou najnovšou publikáciou.

„Knihu som si aj sama ilustrovala, týmto chcem poďakovať aj riaditeľovi Záhoráckeho divadla, pánovi Ivanovi Fodorovi, ktorý mi poskytol mapku, ktorú kreslil jeho otec. To ma veľmi potešilo a pomohlo mi zorientovať sa v danej lokalite. Predsa len, hradisko na 17 ha plochy muselo byť veľmi významné,“ približuje Jarmila Horváth. Do knihy zaradila aj bylinkové recepty a vysvetlenia, na čo sa ktorá bylinka používa, keďže je sama vášnivou zberateľkou byliniek.

Jarmila Horváth, rodáčka z Lopašova, miluje históriu a hradisko Zámčisko pokladá za unikát. Prostredníctvom svojej knihy sa snažila priblížiť život Keltov u nás, v našej blízkosti. „Som presvedčená o tom, že v každom z nás koluje kvapka keltskej krvi,“ hovorí. Kniha sa jej písala veľmi dobre a ľahko, pretože sa dlhodobo zaujíma o život Keltov. Veľa inšpirácie našla aj priamo v Írsku, kde často navštevuje svoju dcéru. Podľa jej slov Írsko ako kolíska Keltov skvelo propaguje historické pamiatky.

A ako vníma autorka svoju knihu? „Dnes s odstupom času hodnotím knihu veľmi dobre, stále dostávam ohlasy a otázky, či nebude pokračovanie. To zatiaľ neplánujem, myslím si, že kniha čitateľom priblížila dané historické obdobie. Ak prídu na Zámčisko, budú si vedieť predstaviť, ako to tam v dávnej minulosti vyzeralo. Teším sa, že sa mi podarilo knihu takto spracovať a snáď trošku spropagovať Záhorie,“ končí svoje rozprávanie.  

Jarmila Horváth vydala knihu vlastným nákladom s pomocou pána Michaláča z vydavateľstva Nestor.