15. Hazucha, Miroslav: Virtuóz v ringu Július Torma

Miroslav Hazucha:

Virtuóz v ringu Július Torma

SPORT legal, 2022

„Do minulosti sa nevracajme po popol, ale po iskry, lebo iba z tých je oheň.“ Táto myšlienka platí pre listovanie v životnom príbehu olympijského víťaza v boxe Júliusa Tormu. Publikácia vychádza k 100. výročiu jeho narodenia.

 Slovenský olympijský a športový výbor oslovil Miroslava Hazucha s podnetom napísať knihu o boxerovi Júliusovi Tormovi. Jedným z edičných zámerov výboru je vydať knihy o všetkých olympijských víťazoch so slovenským pôvodom. Také kritérium spĺňa i Július Torma, ktorý sa síce narodil v Budapešti, ale jeho rodičia boli Slováci. Presťahoval sa do vtedajšieho Československa a úspešne reprezentoval na OH a ME i na ďalších vrcholných podujatiach.

Miroslav Hazuchu, rodák z Jablonice, je športový novinár, publicista, historik a autor literatúry faktu v oblasti športu. Pôsobil ako športový redaktor v Banskej Bystrici.

„Bola to vskutku veľká výzva pre mňa ako autora a historika športu, veď išlo o napísanie monografie človeka 100 rokov po jeho narodení a 30 rokov po jeho úmrtí. Realizácia tejto témy okrem dobrej znalosti problematiky viedla k dobrému výsledku cez dôkladný výskum, štúdium literatúry a iných prameňov, cez hľadanie pamätníkov úspešnej kariéry protagonistu ako športovca a neskôr trénera,“ objasňuje autor knihy, ako prebiehala samotná tvorba.

Pre Miroslava Hazucha bola dôležitá tiež autopsia z osobného poznania a znalosti zo sveta boxu. Zároveň čerpal cenné informácie aj zo svojho archívu. „Vydaním monografie o tomto najúspešnejšom boxerovi slovenskej histórie bolo zaplnené ďalšie biele miesto v športovej historiografii Slovenska,“ konštatuje autor.