14. Gúth, Anton: Keď je nedeľa, musíme mať vianočku

Anton Gúth:

Keď je nedeľa, musíme mať vianočku

LIEČREH, Bratislava, 2021

„... A co zostane po nás? Peňíze sa rozkotúlajú. Auta dajú do šrotu. Domi a stavbi sa rozpadnú na prach. Nezostane ňic, enem ten kúšček času, co strávíš s druhíma, enem tá odrobinka uáski, co dáš druhému, abi sa ťi otevreli dvera... šecko sa odváží, postaví pred súdňí stolicu a...“

Kniha Keď je nedeľa, musíme mať vianočku vychádza z príbehov, ktoré Anton Gúth dlhé roky zbieral, zapisoval, časovo usporiadal a zasadil do deja. Prvotná myšlienka vydať knihu vychádzala z obáv, aby sa tieto príbehy nestratili. Dejová línia udalostí sa vinie od roku 1914 až po súčasnosť a zachytáva príhody rodín počas významných historických období predovšetkým na Záhorí a v Bratislave.

Celá kniha bola pôvodne písaná v záhoráčtine, avšak pri každej ďalšej korektúre ju musel Anton Gúth prepisovať do slovenčiny. „Mnohí Záhoráci mi pri spätnej odpovedi hovorili, že písaný text v záhoráčtine je oveľa náročnejší ako hovorená reč. Z toho som bol veľmi smutný a sklamaný,“ spomína autor. Konečná verzia románu je teda napísaná spisovnou slovenčinou popretkávanou malolevárskym nárečím. Súčasťou knihy je aj Záhorácko-slovenský prekladový slovník, ktorý sa do knihy síce nezmestil, ale jeho internetový odkaz je uvedený na konci knihy.

Anton Gúth, rodák z Levárek, pracuje ako lekár, pedagóg a prednosta Rehabilitačnej kliniky Nemocnice s poliklinikou akademika L. Dérera v Bratislave. Je autorom mnohých odborných článkov a kníh, ale aj historických publikácií, keďže sa venuje štúdiu dejín Slovanov a Slovákov.

Autor knihy si vie predstaviť, že by do budúcna kniha mohla vyjsť ako trilógia s konkrétnou problematikou. Svoju tvorbu hodnotí kladne: „Myslím, že sa s tým dejom môže stotožniť každý Záhorák žijúci pozdĺž rieky Moravy.“