12. Fehér, Stanislav, Laciková, Zdenka: Cez zrkadlo

Stanislav Fehér, Zdenka Laciková:

Cez zrkadlo

FORZA SLOVAKIA, Kopčany, 2022

„Som veľmi rád, že sa mi podarilo splniť si jeden zo snov. Vydať knihu, v ktorej sa snúbi krása obrazu a jemnosť poézie do jedného celku. Do niečoho, čo dokáže pohladiť dušu,“ hovorí Stanislav Fehér, ktorý inicioval tvorbu knihy Cez zrkadlo.

Navonok čierna kniha v sebe ukrýva príbehy plné farieb vyjadrené prostredníctvom umeleckých fotografií a poézie. Vznikla ako výsledok spolupráce Stanislava Fehéra a Zdenky Lacikovej, poetky, spisovateľky pre deti a mládež, publicistky a zberateľky povestí. Jej diela zaznievajú v rozhlase a získali ocenenia na mnohých súťažiach po Slovensku i v zahraničí.

Stanislav Fehér je povolaním – rovnako ako Zdenka Laciková – učiteľ. Fotografii sa venuje vo svojom voľnom čase sedem rokov, zverejňuje ich na svojej webovej stránke a sociálnych sieťach. Práve tam začala jedna z jeho kamarátok pridávať pod zverejnené fotografie básne. Takto vznikol nápad spojiť obraz so slovom a vydať knihu. Pôvodný zámer, žiaľ, nevyšiel. „Rok práce a príprav bol k ničomu. Nechcel som to všetko len tak hodiť za hlavu,“ približuje ťažké chvíle.

Stanislav však poznal a obdivoval tvorbu Zdenky Lacikovej, a keďže bývajú neďaleko seba na Záhorí, napadlo mu navrhnúť jej spoluprácu. Zdenka bola fotografiami nadšená a spoluprácu rada prijala. „Pracovali sme samostatne. Fotografie boli pri tvorbe prvý krok a moje verše sa k nim následne pričlenili,“ opisuje Zdenka Laciková proces tvorby.

Stanislav Fehér sa obával, že najťažšie bude pripraviť fotografický materiál. Nakoniec zistil, že táto časť tvorby nebola až taká náročná. Orieškom bolo skôr získať financie na vydanie knihy, čo však vďaka sponzorovi a príspevkom okolitých obcí taktiež zvládli.

„Aj keď dnes už viem, že to nebolo jednoduché a stálo to veľa námahy, išiel by som do toho znovu. A opäť spolu so Zdenkou, pretože jej básne mi učarili,“ hodnotí spoločné dielo Stanislav Fehér.