11. Dojč

Dojč

obec Dojč, 2022

„Prvotná myšlienka na vydanie novej monografie o obci driemala v mojom srdci už dávnejšie, ale po mojom opätovnom zvolení v druhom volebnom období sa vypýtala na svet. Začali sme s jej realizáciou, aby sme vydanie knihy stihli k výročiu prvej písomnej zmienky o našej obci,“ spomína Slavomíra Melišová, starostka obce Dojč.

Pri zostavovaní novej monografie kolektív autorov vychádzal zo staršej monografie, malej čiernobielej knižočky z roku 1998. Pôvodné kapitoly boli s úctou k predkom zachované. Zároveň boli oslovení pôvodní autori, aby sa fakty v kapitolách zaktualizovali, ale z väčšej časti monografia obsahuje úplne nové kapitoly. Monografia je obsiahla a mapuje históriu obce od prvej písomnej zmienky až po súčasnosť. Nájdete v nej takmer všetko, čo by vás o Dojči zaujímalo. 

„Od začiatku sme vedeli, že nechceme vedeckú, ale populárno-náučnú monografiu,“ vysvetľuje starostka. So zostavením autorského tímu pomohol pán Mgr. Pavol Vrablec, ktorého práce boli inšpiráciou, ako by mala nová monografia vyzerať. Pandémia síce bránila v stretávaní sa, ale nie samotnej práci na knihe. Obec pravidelne vyzývala obyvateľov k spolupráci, aby sa podelili so starými fotografiami, dokumentmi, korešpondenciou, a hlavne, spomienkami. „Táto časť práce na knihe bola najkrajšia, ale aj najnáročnejšia. Objavili sme množstvo unikátnych historických fotografií, viedli sme rozhovory s najstaršími obyvateľmi, ktorí sa pri spomínaní vrátili do čias detstva a mladosti. Spolupráca s autormi bola takisto úžasná, nové vedecké fakty, mapy, grafy, v monografii je zachytený aj zber údajov zo sčítania obyvateľov domov a bytov 2021, veľmi zaujímavo je spracované naše dojčanské nárečie, ale aj nové historické objavy, ktoré predstavili vo svojich kapitolách, prekonali naše očakávania,“ opisuje Slavomíra Melišová.

Keďže zostavovatelia získali množstvo materiálu o pôsobení obyvateľov za veľkou mlákou, rozhodli sa vydať samostatnú prílohu k monografii o emigrantoch z Dojča. Zároveň s monografiou pracovali aj na menšej knihe s názvom Dojčania migrujúci do USA a Kanady 1892 – 1949. Hlavným autorom je pán Mgr. art. Andrej Wsól, ktorý vnukol túto myšlienku už na prvom pracovnom stretnutí. Publikácia vzbudila veľký záujem a v blízkej dobe sa dočká nového vydania doplneného o nové fotografie a nové prepojenia.

Aj keď práca na knihe trvala 3 roky, autori a zostavovatelia v nej vidia nedokonalosti. „Priali by sme si pracovať na nej dlhšie, aby sme dokázali zapracovať všetky spomienky, všetky údaje a spracovať stovky fotografií, ktoré sa do knihy nedostali. Na druhej strane, uvedomujeme si, že monografia je stále živým dielom, ktoré môžeme neustále dopĺňať. Odmenou za prácu na knihe nám bolo slávnostné uvedenie monografie Dojč do života. Krásny program, milí hostia, úžasné prijatie knihy obyvateľmi našej obce,“ približuje starostka celkové dojmy z monografie a pokračuje: „Obe knihy sa veľmi dobre predávajú. Teší nás, že ich obyvatelia posielajú svojim príbuzným na Slovensku, ale aj emigrantom, ktorý sa v tej knihe našli, až za oceán.“

Pri práci na knihe autori sústredili obrovské množstvo materiálu. Nielen fotografií, listov a spomienok, ale aj pôvodných súčastí krojov a predmetov. Podľa slov Slavomíry Melišovej bolo by trestuhodné zatvoriť to do archívu. Preto sa čitatelia môžu tešiť na ďalšie, menšie diela. „Verte, je o čom písať a je našou povinnosťou zachovať to pre budúce generácie,“ uzatvára stretnutie starostka obce Dojč.